Lớp tập huấn Trọng tài Cầu lông DBF – 2015

11061242_814518501961020_7484339158602837934_n

Đăng ký online: https://docs.google.com/forms/d/1j11YeBXXSr0hmNakkGG5cCE6h0-s6z4FRCQm8QimI40/viewform?usp=send_form

Advertisement

NHỮNG ĐỀ NGHỊ ĐỐI VỚI TRỌNG TÀI VÀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

1. Giới thiệu
1.1 Những đề nghị đối với nhân viên kỹ thuật do IBF phát hành với mong muốn tiêu chuẩn hóa việc điều khiển trận đấu ở tất cả các quốc gia và phù hợp với các qui luật của IBF.
1.2 Mục đích của những đề nghị này là để cố vấn các Trọng tài chính điều khiển trận đấu một cách chắc chắn và công bằng mà không gò bó, trong khi vẫn đảm bảo đúng luật của trận đấu. Những đề nghị này cũng hướng dẫn các Trọng tài giao cầu và Trọng tài biên cách thực hiện những nhiệm vụ của họ.
1.3 Tất cả các nhân viên kỹ thuật phải nhớ rằng trận đấu là dành cho các VĐV. …

Tiếp tục đọc